Būt par mammu ir gan profesija, gan liela svētība. Mammas ir tās, kurām nav brīvdienu un kuras ir gatavs atdot sevi visu tikai, lai ģimenei, bērniem būtu labi. No mammām staro neizmērāma mīlestība, rūpes, atbalsts un uzticība, ko nevar pielīdzināt nevienam zelta gabalam uz šīs pasaules. Var rakstīt un rakstīt par to, ko mums dod mammas un ko no sievietes prasa būšana mammai, bet mums ir arī jāatceras parūpēties par viņām, vai ne? Esam apkopojuši 7 dāvanu idejas mammai, lai iepriecinātu un parādītu to, cik ļoti novērtējam.

Visi produkti iegādājami mūsu veikalos Tērbatas ielā 59/61, Rīgā, P-P 11:00-19:00, S 11:00-16:00, un t/c Galerija Centrs, Vecrīgā, 2.stāvā, katru dienu 10:00-21:00.

Tad nu ķeramies pie idejām! :)

 

 1. Cloudberry Starter Kit komplekts.

Šī ir lieliska dāvana, jo vienos albuma vākos varēs salikt visas uzņemtās bildes, to var darīt paši bērni vai arī atstāt mammas ziņā. Komplektā ietilpst albuma vāki, kabatiņas, fotokartītes. Šo visu Jūs varēsiet sakomplektēt un izvēlēties pats!

Pieejams: Mūsu veikalos. Cena: 67,- eur

 

 1. Cloudberry iedvesmas kārtis

Mums katram dzīvē pienāk brīdis, kad gribam izlasīt kādus pozitīvus, iedvesmas pilnu vārdus, kas uzmundrinās un iedvesmos turpināt iesākto. Iedvesmas kārtis ir tās, kuras to var paveikt un tā ir lieliska dāvana mammai. Komplektā ir 49 kārtis, uz kurām ir vārdi, atziņas, kas vairo spēku, mieru un līdzsvaru ikdienas jūklī.

Pieejams: https://mazacilts.lv/collections/cloudberry/products/cloudberry-iedvesmas-kartis un mūsu veikalos. Cena: 33,- eur

 

 1. PIKU koka dekors

Līdzīgi kā ar iedvesmas kārtīm, tā arī sešstūra koka dekors, uz kura karstspiedes tehnikā iestrādāts zelta teksts, var kalpot kā iedvesma un atgādinājums, ka mamma ir novērtēta un mīlēta. To ir iespējams piestiprināt pie sienas ar abpusēju skoču vai arī ielikt plauktā. Pats dekors ir gatavots no bērza saplākšņa kokmateriāla, bet paliktnis no oša-masīvkoka. Dekori ir pieejami ar dažādiem tekstiem, kā arī rozā, baltā, zaļā un pelēkā krāsā.

Pieejams: https://mazacilts.lv/collections/piku/products/koka-dekors-mammai-tetim-omitei-opitim un mūsu veikalos. Cena: 17,95 eur

 

 1. SEIK atmiņu grāmata mammai “Manas mammas stāsts”

Šī grāmata ir lieliska, jo tajā var atrast 100 dažādus jautājumus mammai, uz kuriem atbildot, būs iemūžināts viss viņas dzīves stāsts no dzimšanas līdz brīdim, kad kļuva par mammu. Pateicoties šai grāmatai var uzzināt kāda bija viņas bērnība, lielākie dzīves sasniegumi un ieteikumi. Aizpildiet grāmatu kopā vai arī uzdāvini mammai, lai var pati aizpildīt un pēc tam šo grāmatu nodot Jums!

Pieejams: https://mazacilts.lv/products/manas-mammas-stasts vai arī mūsu veikalos. Cena: 20,90 eur

 1. Grāmata “Pirmās attiecības cilvēka dzīvē”

Šī grāmata būs piemērota topošajām jaunajām māmiņām, kas vēlas sevi izglītot un sagaidīt bērniņu ar mierīgu sirdi un pilnā gatavībā. Vita Kalniņa ir paveikusi milzīgu darbu, lai vienā grāmatā aptveru aktuālāko informāciju, kā rūpēties par mazuli un veidot attiecības ar viņu jau no ieņemšanas brīža. Ja jāiet ciemos pie draudzenes, paziņas, radinieces un nezini, ko dāvināt topošajai māmiņai, tad šī grāmata būs labs variants.

Pieejams: https://mazacilts.lv/products/pirmas-attiecibas-cilveka-dzive un mūsu veikalos. Cena: 19,- eur

 

 1. Piespraudīte “mamma”

Katra mamma ir pelnījusi medaljonu par par paveikto, par ieguldīto un piespraudīte ar “brīnišķīga mamma” būtu labs apbalvojums. Pieejami ir dažādi dizaini un krāsas.

Pieejams: https://mazacilts.lv/products/piespraude?_pos=1&_sid=5ad6cdbf7&_ss=r vai arī mūsu veikalos. Cena: 7,50 eur.

 1. Theodor’s bees bišu vaska sveces

Kas var būt labāks par bišu vaska aromātu, kas piepildīs visu telpu? Manuprāt, tikai svaigi pļautas zāles smarža. Ja vēlies iepriecināt savu māmiņu, tad šīs sveces būs laba izvēle, jo mums viņas ir pieejamas gan dažādos izmēros, gan dažādās krāsās.

Pieejams: mūsu veikalos. Cena 5,50-7,50 eur.

 

Atceries, ka nav jābūt Māmiņdienai vai dzimšanas dienai, lai pateiktu mammai “Es tevi mīlu!” vai apskautu un iedotu buču vai arī uzdāvinātu dāvanu! Nāc uz mūsu veikaliem un kopā atradīsim īsto dāvanu!

 

 

7 GIFT IDEAS FOR MOM

Being a mom is both a profession and a great blessing. Moms are the ones who don't have holidays and who are willing to give themselves everything just to make the family, the kids feel good. Moms are emulated with unmeasurable love, care, support, and trust that cannot be assimilated to any piece of gold on this world. I think you can write and write about what mom gives us and what a woman is sacrificing when being a mom, but we also must remember to look after them, don't we? I've compiled 7 gift ideas for our moms to delight and show how much we appreciate.

 

 1. Cloudberry Starter Kit.

This is a great gift, because you can put all the pictures you've taken in one album cover, the children themselves can do it, or leave it to mom. The set includes album covers, pockets, photo cards. You will be able to put together this whole thing and choose it yourself!

Available: In Our Stores. Price: 67, - eur

 

 1. Cloudberry inspiration cards

All of us have a moment in life when we want to read some positive, inspired words that will encourage and inspire us to continue. These inspiration cards are the ones that can accomplish it and it's a great gift for mom. The set contains 49 cards with words, lessons that enhance strength, peace, and balance in the daily haoss.

Available: https://mazacilts.lv/collections/cloudberry/products/cloudberry-iedvesmas-kartis vai, or in our stores. Price: 33 – eur

 1. PIKU hexagon decor

Like the inspiration cards, the hexagonal decor on which the gold text is embedded in the military-printed technique can serve as an inspiration and a reminder that mom is appreciated and loved. It is possible to attach it to a wall with a two-sided squoch or to put it on a shelf. The decor itself is made of birch wood and a pallet from an ash-wood. The decorations are available with different texts, as well as in pink, white, green and gray.

Available: https://mazacilts.lv/collections/piku/products/koka-dekors-mammai-tetim-omitei-opitim or our stores. Price: 17,95 eur

 

 1. SEIK Memory Book for Mom “My Mom’s Story,”

This book is great because it has 100 different questions for mom to answer, it will describe the whole story of her life from birth to when she became a mom. Thanks to this book, you can find out what her childhood was like, her greatest achievements and her recommendations. Fill the book together or give it to your mom so she can fill it out and then hand it over to you.

Available: https://mazacilts.lv/products/manas-mammas-stasts, or in our stores. Price: 20,90 eur

 

 1. Book “The First Relationships in Human Life,”

This book will be suitable for young mothers who want to educate themselves and greet a child with a peaceful heart and full readiness. Vita Kalnina has done an enormous job of covering the most up-to-date information in one book on how to take care of the baby and develop relations with him/her from the moment of conception. If you must go to your friend, acquaintance, cousin, and you don't know what to give to the future mother, this book will be a good option.

 

Available: https://mazacilts.lv/products/pirmas-attiecibas-cilveka-dzive  or in our stores. Price: 19, - eur

 

 1. “Mom” brooch

Each mom deserves a medallion for her accomplishments, for her investment and a brooch with “Wonderful Mom” would be an amazing award. Different themes and colours are available.

Available: https://mazacilts.lv/products/piespraude?_pos=1&_sid=5ad6cdbf7&_ss=r or in our stores. Price: 7.50 eur.

 1. 7. Theodor's bees beeswax candles

What can be better than the aroma of beeswax filling the whole room? I think it's just the smell of freshly mown grass. If you want to please your mother, these candles will be a good choice, because they are available both in different sizes and in different colours.

Available: In our stores. Price 5.50-7.50 eur.

 

Remember it doesn't have to be Mother’s Day or Birthday to tell your mom “I love you!” or to embrace and give a kiss or give a gift! Come to our stores and we’ll find the best gift together!

 

Customer Reviews (0 komentāri)

Pievienot komentāru