Pēc Centrālās statistikas pārvaldes apkopotajiem datiem, pēdējo gadu laikā pieci populārākie vārdi jaundzimušajiem zēniem Latvijā bijuši Roberts, Olivers, Marks, Emīls un Gustavs.

Roberts populārāko vārdu simtnieku nekad nav pametis, un tas ir bijis iecienīts visos Latvijas reģionos. Savukārt vārds Emīls ir bijis populārs 1920. un 1930. gados Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē. Vārda Emīls popularitāte kopš 1995. gada varētu būt saistīta ar režisora Vara Braslas mākslas filmu “Emīla nedarbi”. Taču vārds Olivers zēnu vārdu top 100 ir ienāca tikai ap 2010.gadu un strauji kļuva populārs.

Turpmākajās topa vietās ierindojas vēl daudzi citi vārdi, kas nesatur garumzīmes, jo tas mūsdienās ir kļuvis par svarīgu argumentu, izvēloties vārdu – Markuss, Daniels, Adrians, Ernests, Ralfs.

Tomēr joprojām populāri ir arī senie latviešu vārdi ar garumzīmēm – Kārlis un Jēkabs. Turklāt Kārlis ir šobrīd sevišķi populārs Kurzemē, savukārt Jēkabs – Vidzemē.

Īpaši jāatzīmē vārdi Jānis un Aleksandrs, kas ir bijuši 100 populārāko personvārdu topā visos laikos un visā Latvijā.

Kopš 1918. gada jaundzimušo zēnu vārdu topu nav pametuši 13 vārdi – Jānis, Pēteris, Aleksandrs, Andrejs, Kārlis, Eduards, Roberts, Artūrs, Ēriks, Edgars, Mārtiņš, Mihails un Aleksejs. Vladimirs un Vladislavs ir bijuši topā līdz pat 2015. gadam, tomēr pēdējos gados zaudējuši popularitāti.

 

WHAT ARE THE MOST POPULAR BOYS' NAMES IN RECENT YEARS?

According to data compiled by the Central Statistics, in recent years the five most popular names for newborn boys in Latvia have been Robert, Oliver, Mark, Emīls un Gustav.

Robert has never left the top 100, and it has been popular in all regions of Latvia. The name Emil, on the other hand, has been popular in the 1920s and 1930s. The popularity of the word Emil since 1995 could be due to director Varis Brasla's film “Emil's mischiefs.” But the name Oliver boys name top 100 only came in around 2010 and quickly became popular.

However, Latvian names that are still popular – Karlis and Jacob. Moreover, Karlis is currently particularly popular in Kurzeme, while Jacob is in Vidzeme.

Since 1918, 13 names - John, Peter, Alexander, Andrews, Carles, Edouard, Robert, Arthur, Eric, Edgar, Martin, Mikhail and Alexei - have not left the newborn boys' name tote. Vladimir and Vladislav have been at the top until 2015, yet lost popularity in recent years.

There are many more names in future tote locations that don't contain the longings, as it has become an important argument these days when choosing the name - Marcus, Daniel, Adrian, Ernest, Ralph.

 

Customer Reviews (0 komentāri)

Pievienot komentāru