Kā liecina Centrālās statistikas dati, pēdējo piecu gadu laikā populārākie meiteņu vārdi, kurus vecāki izvēlās jaundzimušajiem ir Sofija, Emīlija, Alise, Marta un Anna.

Meiteņu vārds Anna ir tik populārs, ka kopš 1918. gada nav pametis meiteņu vārdu top 100, kā arī kopš 1990. gada ir atradies topa pieciniekā. Vārdu došanas paradumi jaundzimušajām meitenēm, atšķiras no puišiem, jo meitenēm biežāk izvēlās jaunus un mūsdienīgus vārdus, taču puišu vārdu izvēlē, vecāki pieturās pie zināmiem un bieži vien izvēlās dzimtā jau esošos vārdus. Meiteņu vārdu topā var ievērot, ka vārdi ir populāri pāris gadus, tad uz pāris gadiem pazūd un atkal atgriežas.

Pēdējo 100 gadu laikā topa pirmo vietu ir sasnieguši tikai desmit vārdi- Anna, Dzintra, Valentīna, Tatjana, Svetlana, Jeļena, Kristīne, Laura, Anastasija un Sofija. Šie ir vārdi, kas bijuši ļoti populāri pirms Otrā Pasaules kara un 1990.gadā sāka atkal atgūt savu popularitāti. Populārākie vārdi, kas tika doti jaundzimušajām meitenēm ap 1920. gadu bija Elza, Marta un Emīlija. Arī šobrīd populārais meiteņu vārds Dārta, ir bijis izplatīts Latvijā pagājušā gadsimta sākumā.

Pēdējo piecu gadu laikā, topam ir pievienojušies arī daudzi starptautiskāki vārdi, kā piemēram vārds Mia, kas šobrīd atrodas topa 17.vietā.

THE MOST POPULAR GIRL NAMES IN LATVIA OVER THE PAST FIVE YEARS

According to the Central statistics data, the most popular girl names in the last five years have been Sofija, Emīlija, Alise, Marta and Anna.

The name Anna, is so popular that it hasn’t left the top 100 since the year 1918, as well as has been in the top 5 since 1990. Name-giving habits for newborn girls are different from boys, because there is tendency to choose new and modern names for girls, but when choosing names for boys, the parents to the well known and often choose the name that already exist in the family. It can be noticed that the girl names are popular for a couple of years, then disappear and return for a couple of years.

In the last 100 years, only ten words have reached the first place: Anna, Dzintra, Valentīna, Tatjana, Svetlana, Jeļena, Kristīne, Laura, Anastasija and Sofija. These are the names that have been very popular before World War II and began to regain their popularity again in 1990. The most popular names given to newborn girls around the 1920s were Elza, Marta and Emīlija. The most popular name for girls, Dārta, has also been circulated in Latvia in the early last century.

Over the past five years, many more international words have also joined us, such as Mia, currently on top 17.

Customer Reviews (0 komentāri)

Pievienot komentāru