Vanna ir pirmā vieta, kur bērnam ir saskare ar ūdeni un būs neatliekama sastāvdaļa arī turpmāk, tāpēc ir svarīgi to padarīt patīkamāku, aizraujošāku un interesantāku. Kā to paveikt? Kas ir nepieciešams?

Last šo rakstu, lai uzzinātu un smeltos idejas!

Preces pieejamas mūsu mājaslapā www.mazacilts.lv  vai mūsu veikalos Tērbatas iela 59/61 un T/C Galerija Centrs 2.stāvā. 

VANNAS BUMBA AR MANTIŅU

Vannas bumbas ir tās, kas padara vannošanos patīkamāku, krāsaināku un aromātiskāku. Mums ir pieejamas trīs veidu vannas bumbas: "Mellene", "Dzērvene", "Rabarbers". Šīs vannas bumbas veido putas un nedaudz ietonē ūdeni. Kad bumba beidz putot, tad var sākties mantiņas meklēšana. 

Šīs vannas bumbas ir piemērotas bērniem, jo nesatur parabēnus, silikonu, alkoholu, alergēnus un citas kaitīgās vielas. 

https://mazacilts.lv/products/copy-of-vannas-putas-berniem?_pos=1&_sid=14e7ad515&_ss=r

 Zuze & Friends. Cena: 4,00 EUR

 

VANNAS PUTAS BĒRNIEM

Bagātīgas un krēmīgas vannas putas ar patīkamu aromātu padarīs vannošanos daudz patīkamāku. Pantenola un alvejas ekstrakts uzlabo ādas labsajūtu. Nesatur parabēnus, silikonu, alkoholu, alergēnus un citas kaitīgās vielas.

Lietošana - piepildot vannu ielej 20-30g zem tekoša ūdens, tādejādi iepriecinot bērnu ar putām pill vannu!

 

https://mazacilts.lv/products/vannas-putas-berniem?_pos=2&_sid=05e2a4fe0&_ss=r

Zuze & Friends. Cena: 10,50 EUR

 

ŠAMPŪNS/DUŠAS ŽELEJA BĒRNIEM

Šampūns/dušas želeja bērniem ar patīkamu aromātu Šampūns/dušas želeja piemērota ķermeņa un galviņas mazgāšanai. Produkts rada bagātīgas putas un patīkamu aromātu. Pantenola un alvejas ekstrakts padara matus mirdzošus un uzlabo ādas labsajūtu.

Nesatur parabēnus, silikonu, alkoholu, alergēnus un citas kaitīgās vielas.

https://mazacilts.lv/products/sampuns-dusas-zeleja-berniem

Zuze & Friends. Cena: 10,50 EUR

 

LIETUS MĀKONĪTIS

PLUI lietus mākonītis brīnišķīgi ilustrē visu kā dabā - lietutiņš iesūcas mākonītī, tad spiediens tecina lietiņu. Vienkāršā ūdensmanta pārvērš fiziku rotaļā un pilnīgi nejauši nogādā šīs sakarības mazajos prātos. Turklāt šo var atvērt un iztīrīt, izmazgāt zem krāna vai trauku mazgājamā mašīnā. 

https://mazacilts.lv/products/copy-of-vannas-bumba-ar-rotallietu-1?_pos=4&_sid=05e2a4fe0&_ss=r

PLUI. Cena: 8,99 EUR

 

ROTAĻLIETA VANNAI- SPAINĪŠI

Sakrauj, piepildi, lej un šļaksties! Jūsu mazajam patiks vannošanās ar šo 4 krāsu, vannas spainīšu komplektu. Izmērs ir piemērots mazajām rociņām, un spēlēšanās ar mazajiem spainīšiem palīdzēs attīstīt motoriku. Salieciet tos vienu virs otra, lai izveidotu un nojauktu lielisku torni. Vai piepildiet tos ar ūdeni un redziet, kā izplūst dažādas formas. Šļakatas un smiekli garantēti!

https://mazacilts.lv/products/vannas-rotallietas

Little Dutch. Cena: 15,90 EUR

 

VANNAS PUZLE- VALIS

Vannošanās laiks kļūs vēl jautrāks, pateicoties šīm draudzīgajām zivīm! Komplektā ietilpst 11 detaļas, no kurām 8 ir savstarpēji savienojamas pa pāriem. Savienojot dažādas formas un detaļas, bērni attīsta smalko motoriku un radošo domāšanu. Detaļas peld virs ūdens un tās var piestiprināt pie vannas malām, padarot rotaļāšanos vēl interesantāku!

Cik zivis var apēst izsalcis valis? To var uzzināt spēlējot šo spēli!

Quut. Cena: 13,50 EUR

 

VANNAS PUZLE- DODAMIES JŪRĀ

Šī puzle ir interesanta ar to, ka bērns pats no 12 dažādām detaļām var izveidot pats savas vannas rotaļlietas, piemēram, laivas. Komplektā ietilpst arī pirkstu lellīte. Savienojot dažādas formas un detaļas, bērni attīsta smalko motoriku un radošo domāšanu. Detaļas peld virs ūdens un var piestiprināt vannas malām. 

Quut. Cena: 19,90 EUR

 

VANNAS LAIVAS

Ahoij, kapteni! Šīs laivas varēs bērnu aizvest īstā piedzīvojumā. Pieejamas 4 dažādās krāsās. Palīdzēs izklaidēt un nodarbināt bērnu vannā vai dušā. Šīs laivas ir parocīgas, jo nevajag tikai vannu, lai izmantotu, var arī paņemt līdzi uz pludmali, jo viņās var gan liet, gan bērt iekšā. 

Braucam piedzīvojumā?

Little Dutch. Cena: 10,50 EUR

 

Bērnu smiekli, ūdens šļakatas... Kas var būt labāks par to? Pēc vannas ietīt savu bērnu mīkstā dvielī, noslaucīt, palasīt vakara pasaciņu un doties čučēt, vai neizklausās brīnišķīgi? Pēc kārtīgas vannas bērns būs laimīgs un gates doties saldā miegā.

Lai visiem patīkama vannošanās! 

 

TIME FOR THE BATH!

Bath is the first place where a child has contact with water and will remain an immediate component for the rest of the life, so it is important to make it more pleasant, exciting and interesting. How can we do that? What is needed?

Read this article to learn and get ideas!

All these things are available on our website www.mazacilts.lv or our stores Tebatas Street 59/61 and T/C Gallery on the 2nd floor.

 

BATH BOMB WITH A TOY

Bath bombs are the ones that make bathing more enjoyable, more colorful and more aromatic. We have three types of bath bombs available: “The Blueberry,” “The Cranberry,” “The Rhubarb.” These bath bombs form foams and tone water a little bit. When the ball stops foaming, the search for the toy can begin!

These bath bombs are suitable for children because they do not contain parabens, silicone, alcohol, allergens and other harmful substances.

Zuze & Friends. Price: 4,00 EUR

 

BATH FOAM FOR CHILDREN

A rich and creamy bath foam with a pleasing aroma will make bathing more enjoyable. Pantenol and alvea extract improve the wellbeing of the skin. Does not contain parabenes, silicone, alcohol, allergens and other harmful substances.

How to use - fill the bath with the foam around 20-30 g under running water, thereby pleasing the child with a foam full bath!

Zuze & Friends. Price: 10,50 EUR


SHAMPOO/SHOWER JELL FOR CHILDREN


This product is suitable for body and hair. The product creates rich foam and pleasurable aromas. Pantenol and alvea extract make the hair gleaming and improve the well-being of the skin.

Does not contain parabenes, silicone, alcohol, allergens and other harmful substances.

Zuze & Friends. Price: 10,50

 

RAIN CLOUD

The rain cloud wonderfully illustrates everything in nature - the rain seeps into the cloud, then the pressure drifts as the rain. Simply transforms physics into a play and brings excitement to the small minds. This can be opened and cleaned, washed under a tap or in a dishwasher.

PLUI. Price: 8,99

 

BATH TOY - BUCKETS

Pile up, fill, pour and splash. Your little one will love to play with these bath buckets. The size is suitable for small hands, and playing with small buckets will help develop the motor and creative thinking. Put them one over the other to create and demolish a great tower. Or fill them with water and see how different shapes come out. Splash and laughter guaranteed!

Little Dutch. Price: 15,90 EUR

 BATH PUZLE - WHALE

The bath time will be more fun thanks to these friendly fish! The set includes 11 parts, 8 of which you can put together. By connecting different shapes and details, children develop the delicate motor and creative thinking. The parts float over the water and can be attached to the bathtub, making playing even more interesting!

How many fish can a hungry whale eat? You can only find out by playing this game!

Quut. Price: 13,50

 

BATH PUZLE - SAIL AWAY

This puzzle is interesting because a child can design his own bath toys from 12 different parts, such as boats. The kit also includes a finger doll. By connecting different shapes and details, children develop the delicate motor and creative thinking. The parts float over water and can be attached to the bathtub's edges.

Quut. Price: 19,90

 

BATH BOATS


Ahoy, captein! These boats will be able to take the child away in a real adventure. Available in 4 different colors. Helps to entertain a child in a bath or shower. These boats are handy because you don't just need a bath to use them, you can take them to the beach, because they can both be poured in and poured out.

Are we going on an adventure?

Little Dutch. Price: 10,50 EUR

 

Kids laugher, water splashing... What can be better than that? After a bath, wrap your child in a soft towel, wipe, read an evening fairy tale, and letting the fall asleep, doesn't it sound wonderful? After a proper bath, the child will be happy and ready to go in sweet night's sleep.


Have a pleasant bath!

Customer Reviews (0 komentāri)

Pievienot komentāru