Lai pārliecinātos, ka mzie ēd kvalitatīvu un sabalansētu pārtiku, bieži vien vecāki gatavo pusdienu kastītes līdzņemšanai. Šajā bloga rakstā varēs iegūt dažus padomus, kā labāk un ērtāks salikt pusdienu kastīti, kas bērnam garšos, kā arī izskatīsies koši un jautri. Šis ļauj vecākiem pielāgot pusdienas sava bērniņa gaumei un vajadzībām.

Visu ēdienu grupu iekļaušana

Lai ēdiens būtu veselīgs un sabalansēts, ir jāiekļauj visas ēdiena grupas. Ir ērti iegādāties pusdienu kastīti ar nodalījumiem, lai ēdiens būtu pārskatāmāks un ērtāk sadalāms. Ja ir jau mīļa pusdienu kastīte, kurai nav nodalījumu, var izmantot silikona kēksiņu formiņas.

Ir svarīgi iekļaut vismaz vienu ēdienu, kuru bērns noteikti apēdīs. Piemēram, ja bērnam ļoti garšo āboli, tad tas jāizmanto, kā drošības ēdiens, gadījumā, ja pārējo mazais negribēs ēst. Arī jaunus ēdienus, ko bērns nav iepriekš ēdis, vēlams izmēģināt pirms likšanas pusdienu kastītē, lai pārliecinātos, ka tas bērnam garšos un tiks apēsts.

Arī mazo iesaistīšana pusdienu kastītes sagatavošanā, var palīdzēt saprast, kas mazajam garšo, kas patīk un dod iespēju pavadīt papildus laiku ar vecākiem, kā arī māca atbildību. Ar laiku mazais jau pats būs spējīgs izveidot savu pusdienu kastīti.

Vizuālais noformējums

Kastītes vizuālais noformējums ir svarīgs, taču nav nepieciešams. Šis ir kā papildus prieciņš mazajam, ja vecākiem ir laiks pievērst noformējumam lielāku uzmanību. Vizuālais noformējums var palīdzēt arī izvēlīgiem bērniem, nogaršot un iemīlēt ēdienus, kas uzreiz neliekas apetilīgi.

Noteikti jāizvēlas kastīte, kas patiks pašam mazajam un būs prieks pusdienlaikā likt uz galda. Var izmantot cepumu formiņas, lai izveidotu dažādus tēlus no ēdieniem, piemēram, ābolu sirsniņas vai rīsu dzīvnieciņus. Lielākiem bērniem var izmantot interesantus bakstāmos kociņus ar dzīvnieciņiem vai citiem dizainiem. Arī svarīgi ir iekļaut pēc iespējas vairāk dažādu krāsu ēdienus, lai kastīte izskatītos koši un vilinoši.

Noteikti nevar aizmirst par ūdens pudelīti un ēšanas piederumiem!

Pusdienu kastītes

Tips and tricks for making a good lunch box

To make sure that the little ones eat quality and balanced food, parents often prepare lunch boxes to take away. In this blog article, you will be able to get some tips on how to better and more conveniently put together a lunch box that the child will like, as well as it will look bright and fun. This allows parents to tailor lunch to their child's taste and needs.

Inclusion of all food groups

All food groups should be included in a healthy and balanced diet. It is convenient to buy a lunch box with compartments so that the food is more transparent and easier to divide. If you already have a cute lunch box that doesn't have compartments, you can use silicone cupcake molds.

It is important to include at least one food that the child will eat. For example, if the child likes apples very much, then it should be used as a safety food, in case the little one does not want to eat the rest. It is also advisable to try new foods that the child has not eaten before putting them in the lunch box to make sure that the child will like it and eat it.

Also, involving the little ones in the preparation of the lunch box can help to understand what the little one likes, gives the opportunity to spend extra time with the parents, and also teaches responsibility. In time, the little one will be able to create his own lunch box.

Visual design

The visual presentation of the box is important, but not necessary. This is like an additional pleasure for the little one, if the parents have time to pay more attention to the design. The visual design can also help picky children to taste and fall in love with foods that don't immediately seem appetizing.

You should definitely choose a box that the little one will like and will be happy to put on the table at lunchtime. Cookie cutters can be used to create different food shapes, such as apple hearts or rice animals. For older children, you can use interesting sticks with animals or other designs. It is also important to include as many different colored foods as possible to make the box look bright and attractive.

You definitely can't forget about a water bottle and eating utensils! 

Lunch boxes

 

 

Customer Reviews (0 komentāri)

Pievienot komentāru