Lielākā daļa cilvēku ir sastapušies ar puzles likšanu vismaz vienreiz dzīvē. Šajā bloga rakstā ir iespēja uzzināt, kāpēc puzles ir tik populāras, kā tās radušās, kā arī to labumu bērna attīstībai.

Dažādas puzzles ir pieejamas mūsu mājaslapā www.mazacilts.lv  vai mūsu veikalos Tērbatas iela 59/61 un T/C Galerija Centrs 2.stāvā. 

Kas ir puzles un kā tās radušās?
Puzles ir mozaīka/spēle, kas sastāv no vairākiem, kopā savienojamiem gabaliņiem, kas kopā veido attēlu. Puzles aizsākumi atrodami jau 1760. gadā, kad kartogrāfs Džons Spislberijs izveidoja pirmo puzli no koka plāksnēm, kas kalpoja, kā karte ar mērķi palīdzēt bērniem apgūt ģeogrāfiju. Šobrīd pirktākā puzle ir spāņu kompānijas Educa Borra ražotā puzle “Life”, kura sastāv no 24 000 gabaliņu. Puzles ne vienmēr ir plakanas, tās varbūt arī lodes, kuba vai pat lidmašīnas 3D formātā.

Puzles ir piemērotas jebkura vecuma cilvēkam, sākot no pašiem mazākajiem, līdz pat senioriem. Tās nāk dažādos dizainos un ar dažādām grūtības pakāpēm, kas palīdz katram atrast sev piemērotāko.

Puzles un attīstība.
Puzles ir ne tikai krāsainas un izklaidējošas, bet arī ļoti attīstošas. Šī šķietami sarežģītā un laikietilpīgā nodarbe, var samazināt stresa līmeni un uzlabot koncentrēšanās spējas, kas padarīs mazo pacietīgāku un uzmanīgāku.

Puzles arī trenē atmiņu jebkurā vecumā. Palīdz arī tas, ka priekšā stāv gatavais attēls un ir jāmeklē gabaliņi, piemēram pēc konkrētās krāsas vai silueta no attēla.

Protams, puzles arī attīsta sīko monitoriku. Puzles gabaliņu lielums, biezums un tekstūra ļauj mazajam izjust ar pirkstiņiem un mācīties tos satvert. Mazā Cilts veikalos ir plašs puzļu klāsts, kurā katram ir iespēja piemklēt savai gaumei un savam vecumam atbilstošāko.

Puzzles - beautiful, bright and developing.

Most people have encountered putting together a puzzle at least once in their life. In this blog article, you can find out why puzzles are as popular as they are, as well as their benefits for child development.


What are puzzles and how did they come about?
Puzzles are a mosaic/game consisting of several pieces that can be joined together to form a picture. The beginnings of the puzzle can be found as early as 1760, when the cartographer John Spilsbury created the first puzzle from wooden plates, which served as a map with the aim of helping children learn geography. Currently, the most purchased puzzle is the "Life" puzzle produced by the Spanish company Educa Borra, which consists of 24,000 pieces. Puzzles are not always flat, they can be spheres, cubes or even planes in 3D.
Puzzles are suitable for people of any age, from the smallest to seniors. They come in different designs and with different degrees of difficulty, which helps everyone find the one that suits them best.


Puzzles and development.
The puzzles are not only colorful and entertaining, but also very developmental. This seemingly difficult and time-consuming activity can reduce stress levels and improve concentration, which will make the little one more patient and attentive.
Puzzles also train memory at any age. It also helps that there is a finished image in front of you and you have to look for pieces, for example, by a specific color or a silhouette from the image.

Of course, puzzles also develop fine motor skills. The size, thickness and texture of the puzzle pieces allow the little one to feel with his fingers and learn to grasp them. Mazā Cilts stores have a wide range of puzzles, where everyone has the opportunity to choose the one that suits their taste and age.

Customer Reviews (0 komentāri)

Pievienot komentāru